Nordic Edge är nu en del av McAfee

Nordic Edge är nu en del av McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation. Nordic Edge One Time Password och SMS Gateway säljs nu under varumärket McAfee. För mer information, besök www.mcafee.com/otp. Nordic Edge teknologi finns även som en del av McAfee Cloud Identity Manager. För mer information, besök www.mcafee.com/cim

Kontoret i Nacka Strand är nu en del av McAfee. Besöksadressen är Fabrikörvägen 4, 6 tr, och vid eventuella frågor kring övergången går det att nå oss via telefon på +46(8) 122 07 500